CONSULTES MEDIQUES LA ROTONDA: CONSULTORIS I DESPATXOS MEDICS DE LLOGUER A BARCELONA

Espai multidisciplinar pensat i creat per a metges i altres professionals relacionats amb el món de la salut puguin desenvolupar la seva professió en un entorn adequat.

L’evolució de la societat actual està canviant molt ràpidament els models d’actuació en tots els àmbits.

Els models de consultes privades mèdiques no escapen d’aquests ràpids canvis.

CONSULTES MEDIQUES LA ROTONDA es una nova resposta que hi ha al nou panorama sanitari actual a BARCELONA. Permet el desenvolupament de la professió sanitària en un marc de llibertat i autonomia del professional sanitari.

CONSULTES MEDIQUES LA ROTONDA es un model de consultes privades de loguer a Barcelona amb una grandària suficient per poder donar una resposta adequada als pacients que requereixin els seus serveis sanitaris.